Blogi

GDPR suomeksi – ota termit haltuun

Kirjoittanut Panu Palmu 29.8.2017 10:43

GDPR tarkoittaa suomeksi EU tietosuoja-asetusta. Aiheeseen liittyy myös useita muita termejä ja sanoja, jotka on hyvä olla hallussa asetuksesta puhuttaessa. 


eteva-icon_data-bank.svgeteva-icon_server.svg

 

Alta löydät yleisimmät EU tietosuoja-asetukseen liittyvät termit selitteineen.

Henkilörekisteri

Henkilörekisteri on tietokanta, listaus tai dokumentti, jossa on yksi tai useampi ihmisen yksilöivä tieto. Henkilörekisteri voi koostua sekä organisaation ulkopuolisista henkilöstä, kuten asiakkaista että organisaation sisäisistä henkilöistä, kuten työntekijöistä tai alihankkijoista.

Henkilörekistereitä ovat esim.

 • Asiakasrekisteri
 • Palkanlaskennan järjestelmä (yleensä tilitoimistolla)
 • Asiakasrekisteri myynti- tai tuotantojärjestelmässä
  • Verkkokauppa
  • Logistiikka
  • Maksujärjestelmät
  • CRM
 • Active Directory tai vastaava yrityksen sisäinen järjestelmä
  • Exchange, Skype yms.
 • Julkishallinnon rekisterit tai massarekisterit 

Massarekisteri

Massarekisteri on kuin mikä tahansa henkilörekisteri, mutta se on kooltaan merkittävän suuri ja sisältää tyypillisesti satojatuhansia tai miljoonia henkilöitä. Massarekisterin ylläpitäjää koskee vastaavat vastuut ja velvoitteet kuin esimerkiksi poliisia tai sairaalaa.

Rekisterinpitäjä vs. Käsittelijä

Rekisterinpitäjä on se, joka ylläpitää rekisteriä omaa toimintaansa varten.

Käsittelijä voi olla Etevän tyylinen konesalipalveluita tarjoava taho, jonka verkkojen ja palvelimien läpi tieto liikkuu. Käsittelijä voi olla myös esimerkiksi ulkoinen tilitoimisto, joka on luonut työntekijöistä palkansaajien henkilörekisterin.

Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätös sisältää käytännön tietoturvan kartoittamisen:

 • Fyysiset ympäristöt (toimisto, konesalit yms.)
 • Laitteistojen ja ohjelmistojen tietoturva
 • Tietoturvapolitiikan arviointia
 • Vastuuhenkilöt
 • Kuvaus tietojen käsittelyn nykytilasta

eteva-illustration_Analysis.svg

GAP-Analyysi

GAP-analyysin tarkoitus on sekä verrata olemassa olevaa tilannetta että hahmottaa tavoiteltua tilannetta kehityssuunnitelmaa varten.

 • Kartoitetaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen nykytila
 • Riskianalyysi
 • Kuvataan kehitystarpeet
 • Analysoidaan nykytilan lopputulokset
 • Tavoitetilan hahmotus

Rekisteriseloste / tietosuojaseloste

Rekisteriseloste tehdään jokaisesta erillisestä rekisteristä. Myynnin CRM ja palkanlaskennan henkilörekisterit ovat kaksi eri rekisteriä, joilla on eriävät käyttötarkoitukset.

Rekisteriselosteessa kuvataan muun muassa seuraavia asioita:

 • Rekisterin kuvaus
 • Käyttötarkoitus
 • Mitä tietoja tallennetaan (nimi, sähköposti, hetu jne.)
 • Mistä tiedot on kerätty

Lue myös:

 

Eteva GDPR